شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دارکوب سیاه

دارکوب سیاه

/post-1692/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 سانتیمتر طول دارد و با دارکوب های دیگر اشتباه نمی شود. تقریبا هم اندازه ی کلاغ و به رنگ سیاه با منقار و چشمان زرد کمرنگ مایل به خاکستری دیده می شود. پرنده ی نر، با تاج و تارک قرمز و پرنده ی ماده، تنها در پس سرش لکه ی قرمزی دیده می شود. تک منقار خاکستری تیره است....