شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

داغستان دیار آشنای مسلمانان

داغستان, دیار آشنای مسلمانان

/post-6211/

روز چهارشنبه، ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۸۷ برای شرکت در کنفرانس «نقش فرهنگ در روابط ایران و روسیه» عازم مخاچ قلعه پایتخت داغستان شدم. از مسکو تا داغستان، حدود دو هزار کیلومتر است که هواپیما این مسیر را در دو ساعت و ده دقیقه پیمود. در فرودگاه از سوی آقای «ماگومدوف آرسن رسولویچ»، رئیس دانشکده شرق...