شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دامغان جاذبه ای اسیر کوه و کویر

دامغان, جاذبه ای اسیر کوه و کویر

/post-5559/

دامغان جزو آن شهرهایی است که شاید بارها در مسیر سفرهای مختلف گذرتان بیفتد و پسته‌های خندان آنقدر نمایان شوند که ساعتی را هم برای استراحت و خرید کردن توقف کنید ولی این بار مقصد اصلی همان شهر دامغان است. شهری که از شمال توسط کوه‌های البرز مرکزی و از جهات دیگر توسط کویر محصور شده است. بنای...