شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دامغان دیار پسته های خندان ایران

دامغان دیار پسته های خندان ايران

/post-6441/

● مسجد جامع دامغان‌ این مسجد روبروی مدرسه حاج فتحعلی بیگ که به آن مدرسه پامنار نیز‌می گویند قرار گرفته است که ۳۵ ‌متر طول و۱۸ ‌متر عرض دارد. دارای دو ردیف ستون است که روی ستون ها سقف های مدور آجری وجود دارد و فواصل آجرها نیز با گچ بندکشی شده است، ستون ها هم آجری و محر اب آن از گچ ساخته شده...