شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دانستنیهایی از هوبره

دانستنیهایی از هوبره

/post-2305/

اگر چه هوبره در ايران جزء پرندگان حمايت شده است و شكار با پرندگان شكاري در كشور از سالهاي خيلي دور ممنوع است اما قوشبازي ( به قول استاد بهمن بوستان ، قوش پراني صحيح تر از قوش بازي است ) و شكار هوبره با پرندگان شكاري يكي از دلايل اصلي نقصان تعداد هوبره در آسيا و به ويژه در كشور ماست . هر...