شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

درباره استان آذربایجان شرقی

درباره استان آذربایجان شرقی

/post-6489/

آذربایجان شرقی در مرکز سرزمین آذربایجان جنوبی قرار میگیرد. آذربایجان شرقی بین مدارات ۳۶º/۴۵′ و ۳۹º/۲۶′ عرض شمالی و نصف النهارات ۴۵º/۵′ و ۴۸º/۲۲′ طول شرقی قرار دارد .آذربایجان شرقی در شمال در طول ۲۰۰ کیلومتر با جمهوری آذربایجان و۳۵ کیلومتر با جمهوری ارمنستان هم مرز می باشد که توسط رود مرزی...