شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دردانه یی در دل کویر ایران

دردانه یی در دل کویر ایران

/post-6316/

یزد ریشه در یسن به معنای ستایش و نیایش دارد میراث یزد با همه داشته ها و دارایی هایش قرار است روی میز بررسی یونسکو قرار بگیرد تا به عنوان معرفی تازه یی از تمدن ایران ارسال شود. رقیبان بافت تاریخی شهر یزد، بازار تاریخی تبریز و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است که در نهایت یکی از این سه مجموعه...