شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

درنا

درنا

/post-1698/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 115 سانتیمتر طول دارد و جثه اش بزرگ است . روی زمین با شکوه گام بر می دارد و در پرواز با عظمت دیده می شود. شبیه لک لک است، با این تفاوت که اندکی بزرگتر و منقارش کوچکتر از آن است. پرو بال خاکستری و سر و گردن سیاه با نوار سفید پهنی که از پشت چشم شروع شده و دو طرف سر...