شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دره ستاره های قشم شاهکار طبیعت

دره ستاره های جزيره قشم شاهکار طبیعت

/post-6649/

دستمان تنگ است و خاطرات آبی به همراه صدف های رنگی خیالمان را به خود وانمی گذارد که بخواهیم کم کاری کنیم و جاذبه های این استان را از یاد ببریم و ننویسیم، اما چه کنیم وقتمان کم است و کمبود صفحه برای نوشتن ما را وادار کرده که تنها به یک شاهکار طبیعت در قشم بپردازیم. بله امروز آنچه از دره...