شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دره شهر اولین شهر تاریخی دوره ساسانی

دره شهر ايلام اولین شهر تاریخی دوره ساسانی

/post-6591/

در شرق شهرستان دره شهر در کناره چپ رودخانه سراب دره شهر بر روی تپه ماهوری تنوره سرخ ساختمان یک چهار تاقی به چشم می خورد که به چها ر تاقی دره شهر معروف است. با توجه به مصالح و سبک معماری بنا مربوط به اوایل اسلامی می باشد و قدمت آن به بیش از ۱۴۰۰ سال می رسد. در قسمت جنوبی چهار تاقی بقایای...