شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دره گاهان

دره گاهان، تفت

/post-3654/

دره گاهان در موقعیت جغرافیایی N314119 E540852 در استان یزد واقع است. گاه درزبان پارسی قدیم بمعنی شادی و دره گاهان یا دره شادیها، دره ایست که درزمانهای دور مردمان بدانجا رفته و جشنهاو مراسمات خودرادر آن برپامیداشتند. این دره که به گفته کسانی به دلیل چرانیدن و نگه داشتن گاو در آن به نام دره...