شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دره گرماگلو

دره گرماگلو، الموت

/post-3653/

دره گرما گلو در موقعیت جغرافیایی N362612 E503459 در استان قزوین واقع است. این دره در مسیر دسترسی به قلعه الموت قرار گرفته است و پل فلزی از روی آن عبور میکند. دره گرماگلو در ارتفاع 1770 متری از سطح دریا واقع است و جهتی شمال شرقی- جنوب غربی دارد. دره از 2 بخش با عرض بسیار کم و بخشی با عرض...