شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دروازه اصفهان

امام زاده علی ابن حمزه

/post-212/

در جنوب دروازه قرآن، نزدیک به دروازه اصفهان در جنب پل علی بن حمزه و در خیابانی که به نام حافظ موسوم است، قرار گرفته. اولین بار در زمان فرمانروایی عضدالدوله دیلمی (مت ۳۷۲ - حک ۳۳۸) بقعه وسیع و گنبدی به صورت کاربندی که در میان چهار تویزه قرار دارد رفیع بر فراز قبر این امام ساخته شد. در زمان...