شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دروازه ترکمنستان

«دروازه» ترکمنستان

/post-5709/

گوشه و کنار این دنیای پهناور، مملو از شگفتی‌هایی است که انسان را به یاد کوچکی و حقارت خود در برابر طبیعت و خالق آن می‌اندازد. بیشتر کسانی که طبیعت‌گردی را تجربه کرده‌اند اذعان دارند که طبیعت بویژه در زمان‌هایی خاص مانند شب یا هنگام طلوع و غروب خورشید، ابهت و شکوه دلهره‌آوری را به آدمی القا...