شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

درگذرگاه خورشید

درگذرگاه خورشید

/post-6082/

خاطره دیدن شهرستانک از ذهن شما پاک نمی شود راه دوری نمی‌رویم. جاده چالوس آشناتر از آن است که بخواهیم آدرس بدهیم و آدرس بگیریم. از طرفی همیشه لازم نیست برای این‌که دل را صفا دهیم و دمی خود را از دود و دم این شهر سنگی و سربی یعنی تهران بگیریم جای دوری برویم. در گوشه و کنار این شهر سنگی و...