شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دریاچه الماس را ندیده نگذرید

دریاچه الماس را ندیده, نگذرید

/post-5142/

مسعود روشن پژوه, ایران را شهر به شهر و روستا به روستا دیده است زادگاه من شهرستان ارومیه است ولی به خاطر شغل پدرم به تهران آمدیم و تا امروز هم در همین شهر زندگی می‌کنم. از ارومیه دوران کودکی‌ام چیزی به یاد ندارم. زیرا سنم بسیار کم بود که به تهران آمدیم. ولی به خاطر شغلم شهرها و روستاهای...