شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دریاچه دلفین های سنتوزا

دریاچه دلفین های سنتوزا ، سنگاپور

/post-6029/

دلفین های این دریاچه که از تایلند به این مکان آورده شده است به دلیل اینکه رنگ پوستشان به صورتی گرویده است معروف هستند. 6 دلفین این دریاچه در تانکی به عمق 5/4 متری حاوی آب دریا و مشابه زیستگاه طبیعی این دلفین هاست زندگی می کنند. در کنار نمایش جالب دلفین ها شما می توانید با کمک راهنما و نیز...