شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دریاچه طالقان

دریاچه دیدنی و زیبای طالقان واقع در پشت سدی به نام طالقان در کرج

/post-2051/

دریاچه دیدنی و زیبای طالقان واقع در پشت سدی به نام طالقان در کرج است. به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر در حد فاصل آبادی های گلینک ، میراش ، آردکان و آرموت از شمال و زیدشت و سنگ بن از جنوب ، دارای محیطی بسیار جذاب و دلنشین است. کرانه های اطراف این دریاچه به صورت خلیج های کوچکی به داخل مصب رودخانه...