شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دریاچه های شگفت جهان

دریاچه های شگفت جهان

/post-4887/

با وجود این که تنها بخش کوچکی (۰/۰۰۸ درصد) از مساحت زمین توسط آب شیرین رودخانه‌ها و دریاچه‌ها پوشانده شده است، اما تنوع شگفت‌آوری در میان دریاچه‌های جهان دیده می‌شود. به طور کلی، دریاچه‌ها در چرخه حیات و تنوع زیستی نقش مهمی را بازی می‌کنند. این پدیده‌های طبیعی در میان گردشگران، خاصه...