شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

در این گرمای بی سابقه تهران خنک کجاست

در این گرمای بی سابقه, تهران خنک کجاست

/post-3862/

عکاس قاجاری رو‌بروی منظره ایستاد تا تهران و کوهش را در یک قاب ثبت کند. به البرز گفت بخند تا عکست خوب بیفتد و کوه خندید تا روی گونه دماوند، چال بیافتد. این چال‌ها هنوز هم هستند و حتی در این تابستان داغ می‌توان در خنکای برفاب آنها از سرما لرزید. این چال‌ها هنوز هستند و در هر جای البرز یک اسم...