شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

در جستجوی میراث کهن

در جستجوی میراث کهن

/post-6547/

● عجایب و شگفتی هایی دیدنی (از بحر فارس تا شنقیط ) در جستجوی رد پای ایرانیان از تمدن به زیر خاک رفته زابلستان و مکرانیان تا شرق آفریقا و غرب آفریقا خاطرات نانوشته زیادی وجود دارد بسیار کسان که با شتر و قایقهای بادبانی آن روزگاران از سواحل خلیج فارس تا شنقیط در سواحل اطلس را پیموده اند شاید...