شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

در دامنه البرز

در دامنه البرز

/post-6175/

وقتی تو هیاهوی خیابونای شلوغ کرج راه می رم و وقت عبور از خیابون به خاطر اینکه رنگ چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی برای رانندگان عجول سبز سبزه، مردد می مونم، وقتی صدای بوق و جیغ تیز ترمز ماشین ها بد ترین آهنگ دنیا رو می نوازه، وقتی قد و قواره ساختمونای شهرو می بینم که چه طور حتی تو خیابونای کم...