شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

در دل جنگل های دهکده آل تپه

در دل جنگل های دهکده آل تپه بهشهر

/post-6543/

در ۹ کیلومتری بهشهر در میان جنگل های دهکده آل تپه، آثار و عمارات و راه هایی به چشم می خورد که مربوط به بقایای باغ تاریخی عباس آباد بهشهر در دوره شاه عباس کبیر است. دسترسی به این بنا با جاده باریک آسفالته یی صورت می گیرد که در چهار کیلومتری خارج بهشهر به جاده اصلی ساری- گرگان متصل می شود و...