شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دشواری های مهاجرت

دشواری های مهاجرت

/post-5067/

گاهی در زندگی‌ات درگیر دغدغه‌هایی می‌شوی که تو را ناگزیر به رفتن می‌کند؛ رفتنی که شاید همیشه به ماندن منجر نشود و اگر هم بشود، چندان خواستنی و رضایت‌بخش نیست. وقتی حرف از مهاجرت و سفر به کشوری دیگر می شود، ناخودآگاه به تمام تعلقاتی می اندیشیم که با رفتنمان دلمان برایشان تنگ می شود اما...