شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دقیانوس یکی از بزرگ ترین شهر های اسلامی

دقیانوس یکی از بزرگ ترین شهر های اسلامی

/post-5123/

شهر جیرفت در آغاز دوران شهرنشینی از مراکز مهم به شمار می‌رفته است به طوری که در طول باستان‌شناسی این شهر سازه‌های مربوط به حکومت و فرمانروایی یک حوزه بزرگ دیده شده است. شهر کهن جیرفت گاهی به شهر کرمان و گاهی به سرزمین مکران متعلق بوده، در واقع شهر جیرفت مرکزیت منطقه جازموریان بوده است. شهر...