شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلارهای گمشده در ایران

دلارهای گمشده در كشور

/post-6969/

چند وقتی است كه در میان اتاق‌های متعدد سازمان گردشگری، بخش كوچكی به جمعی جوان اختصاص یافته تا آنها نیز با تشكیل «كمیته گردشگری علمی» ترسیم‌گر راهی نو به سوی افزایش جذب گردشگر باشند. از آنجایی كه اغلب كمیته‌های این سازمان معمولا در پیشبرد اهداف‌شان دچار مشكل و از طرفی هدف اولیه‌شان گاه به...