شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلتنگی برای آسمان آبی

دلتنگی برای آسمان آبی شهر اصفهان

/post-6765/

اصفهان شهر عجیبی است. هنر، تاریخ، صنعت، کشاورزی، سنت و مدرنیته همه با هم در کنار هم و نه شاید چندان مسالمت آمیز با هم زندگی می کنند و جلو می روند، گذشته را محکم نگه می دارند، برای آینده نقشه های کلان و جنجالی می کشند و.... اصفهان شهر عجیبی است. از همان روز که تب بلندمرتبه سازی به یکباره در...