شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دلفین گوژپشت

دلفین گوژپشت

/post-1259/

مشخصات: جثه‌ي متوسط، پوزه‌دراز و استوانه‌اي شكل است. در ناحيه‌ي پشت، معمولاً برجستگي قوزمانندي دارد كه باله‌ي پشتي مثلثي‌شكل كوچكي بر روي آن قرار گرفته است. رنگ بدن متفاوت، از سفيد سربي متمايل به قهوه‌اي تيره تا صورتي، زير بدن روشن‌تر است. در سنين مختلف نيز رنگ تغيير مي‌كند. در تقسيم‌بندي‌هاي جديد،...