شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دلیجه

دلیجه

/post-1728/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 تا 38 سانتیمتر طول دارد. بدن باریک و دمش بلند است که د رانتها، لبه صاف یا اندکی گرد دیده می شود. همچنین بال های نوک تیزی دارد. در پرنده ی نرف سر و دم خاکستری، روتنه و جبه قهوه ای بلوطی با نقطه های سیاه است و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه دیده می شود. درپرنده ی...