شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دل به گوش نبندید همه چیز را ببینید

دل به گوش نبندید همه چیز را ببینید

/post-5140/

نگاهی کوتاه به برخی از جاذبه هایی که شهرت چندانی ندارد شهرت جاذبه‌های گردشگری ایران گاهی کارکردی زیان‌آور به خود می‌گیرد، چراکه این شهرت باعث می‌شود بسیاری از جاذبه‌های دیگر نادیده بمانند. برای اهالی لرستان« گردشگاه گوشه »آنقدر معروف است که هر‌کدامشان کوله را ببندند و راهی آنجا شوند، اما...