شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دماوند خاستگاه اساطیری ایران زمین

شهر دماوند خاستگاه اساطیری ایران زمین

/post-6643/

دماوند، یکی از کهن‌ترین شهرها و اولین شهر اسطوره‌ای تاریخ روایی ایران است. هر کجا نام ضحاک، فریدون، کیومرث، منوچهر و... قهرمانان افسانه‌ای کیانی آمده، نام شهر دماوند نیز ذکر شده است. گوبنیو درباره قدمت دماوند نوشته است: «بلده کوچک دماوند، مسلما از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست، اعم از این که آن...