شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک ابلق

/post-2091/

مشخصات ظاهری: این پرنده 18 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی پرو بال سیاه و سفیدش، به آسانی ا زسایر دم جنابنک ها، متمایز می شود. پشت خاکستری یا پس گردن سیاه ( در پرنده ی نر) با تارک سیاه ( در پرنده ماده( ، صورت و گوشپرها سفید است، که تدر تضاد آشکار یا گلو و سینه ی سیاه قرار داردا. روتنه...