شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دم سرخ

دم سرخ (دم سرخ معمولی)

/post-2096/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و از دم سرخ هایی است که بدن را تکان داده و دمش را بالا و پایین می برد (مانند دم سرخ سیاه) در پرنده ی نر، گونه ها و گلو سیاه، که در تضاد مستقیم با زیر تنه ی قرمز آجری قرار دارد. تارک خاکستری، پیشانی سفید، روتنه خاکستری – قهوه ای و دمگاه خرمایی...