شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دم چتری

دم چتری

/post-2095/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 15 سانتیمتر طول دارد. و رفتارش شبیه بلبل است. اما اندکی کوچکتر و لاغرتر، با دم بلند و پر مانند، گسترده و اغلب سر بالاست. روتنه به رنگ حنایی قهوه ای که امتداد آن در دمگاه و دم قرمز قهوه ای است ( خصوصا در زیر گونه ای که در ایران دیده می شود) و در انتهای شاهپرهای دم...