شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دنیای مصنوعی در دل کویر

دنیای مصنوعی در دل کویر

/post-6490/

بسیاری از ایرانیان, و بویژه قشر موسوم به بازاری, مجذوب آنچه که "پیشرفتهای" امیر نشین های همسایه ایران تصور می کنند شده اند و در خریدن خانه و بازکردن شرکت در دوبی و کویت و قطر و اوبوظبی و راس الخیمه .... سر و دست می شکنند. اما گستردن بساط زندگی و یا خرید خانه و آپارتمان در جامعه ای که...