شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دنیا کرمانشاه را با دیواره های بلندش می شناسد

دنیا کرمانشاه را با دیواره های بلندش می شناسد

/post-5138/

فرهاد بر دیواره کوه نقش می‌زد که خبر مرگ شیرین را به او دادند؛ او کلنگ را بر فرق خویش کوبید و به این ترتیب داستان فرهاد و شیرین و بیستون و کرمانشاه را به هم پیوند زد. در گوشه دیگر این شهر طاق بستان است و نقش خسرو پرویز که بر دیوار حک شده است. (گو اینکه دوستداران تاریخ ایران که به این خطه...