شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دوازده حواری Twelve Apostles استرالیا

عجایب دنیا، دوازده حواری (Twelve Apostles) استرالیا

/post-1960/

دوازده فرستاده یا دوازده حواری (Twelve Apostles) به مجموعه ای از 8 صخره ی آهکی گفته می شود که مربوط به دوره ی سوم زمین شناسی (دوره ی ترشری) می باشند و در پارک ملی بندر کمپبل واقع در بین شهر پرینستون و پتربورگ و در مجاورت جاده ی Great Ocean در استرالیا سر از آب بیرون آورده اند . این صخره ها...