شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دودانگه

روستای ملاده

/post-92/

رودخانه سفيدرود که در زبان محلي آن را اسبه رو مي نامند، در شمال روستا جريان دارد. نام اين روستا در گذشته هاي دور، ايوک و جزء منطقه دودانگه ساري بوده است. در منطقه دودانگه، چهار طايفه جوش، جولا، سادات و ملا زندگي مي کردند. پس از مهاجرت و اسکان گروهي از طايفه ملا به روستاي ايوک، نام ايوک به...