شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دوست داشتنی در آسمان

دوست داشتنی در آسمان

/post-4296/

داشتن تعامل با مردم هنگام سفر مانند آش کشک خاله‌ است! و نمی‌توانید از آن گریزی داشته باشید. این تعاملات ممکن است سازنده باشند و باعث شکل‌گیری دوستی‌های جدید شوند یا اینکه باعث درگیری شوند و کام همسفران و افراد دیگر را تلخ کنند. برای آنکه سفر دلپذیری هم برای خودمان و هم برای دیگران فراهم...