شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دولت گردشگری و محیط زیست

نظارت دولت بر گردشگری و محیط زیست

/post-7000/

عالیت‌های دولت در عرصه‌ی گردشگری را در قالب وجوه زیر می‌توان جستجو نمود؛ ـ تامین زیرساخت‌های لازم. ـ برنامه‌ریزی، نظارت و كنترل بر محیط‌های مقصد. راه، یكی از مهمترین زیرساخت‌های لازم جهت توسعه‌ی گردشگری است، اما احداث راهها مستلزم دستكاری‌های جدی در محیط طبیعی است. خاكریزی‌های گسترده،...