شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دوپای خراسانی

دوپای خراسانی

/post-1492/

مشخصات : شباهت به پا مسواکی کوچک دارد ، ولی موهای کف پا کوتاهتر و گوش ها کوچک تر است . دندانهای پیشین برخلاف سایر دو پاها که سفیدند زرد رنگ و دارای شیار است . در فک بالا یک جفت دندان پیش آسیا وجود دارد که وجه تمایز آن با پامسواکی ها است . رنگ موهای پشت در زمستان نارنجی روشن با مخلوطی از...