شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دوپای فیروز

دوپای فیروز

/post-1490/

مشخصات : شباهت زیادی به دوپای بلوچی و دو پای ویلیام دارد . دوپای فیروز از دوپای فرات به واسطه داشتن جثه کوچک تر ، رنگ روشن تر ، دم و پای کوتاه تر مشخص می شود . در دوپای فیروز قسمت سیاه رنگ ما قبل انتهای دم نیز کوتاه تر و کمتر پشمالو است . دوپای فیروز از دوپای بلوچی به علت داشتن گوش، پا و...