شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دوپای کوچک

دوپای کوچک

/post-1488/

(ترکی : اختا لا سی چان ) مشخصات : کوچک ترین دوپای ایران است . پوزه کوتاه و پهن ، چشم ها درشت ،گوش ها بلند و استوانه ای شکل و در صورت خم شدن از پوزه بلندترند .در فک بالا یک جفت دندان پیش آسیای کوچک دارند. دندان های پیشین بالا فاقد شیار است و امتداد آن رو به جلو است . پاها دارای پنج انگشت...