شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دوچرخه سواری از نیک شهر تا چابهار

دوچرخه سواری از نیک شهر تا چابهار

/post-5030/

آفتاب: «نمی‌دانم شما در پیکره آرام، زمخت، خاموش و افراشته یک نخل دقیق شده‌اید؟ نخلی بر گستره بیکران و پرآفتاب کویر؟ هر بلوچ یک نخل است و روح هر بلوچ یک بیابان پرآفتاب. بلوچ به ظاهر آرام است. کویر پیش از طوفان شن. پیشه بلوچ، کار و قناعت است. سماجت بلوچ، نجابت نخل را دارد در چمبره بیابان و...