شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دو پای فرات

دو پای فرات

/post-1493/

در گذشته پراکندگی اینگونه را در پخش وسیعی از ایران می دانستند ولی با توجه به تحقیقات مرفولوژی و کروموزمی انجام شده اخیر ، عده ای از محققان نامگذاری قبلی را صحیح ندانسته و آنرا همان دو پای ویلیام ( A.Williansi ) می دانند . از آنجائیکه تاکنون تحقیقات علمی چندانی در مورد گونه های دو پای موجود...