شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دکتر شریعتی

آشنایی با خانه‌های بزرگان در تهران

/post-686/

مجله مهرگان نو: وقتی شخصی در زمینه ای سرآمد می شود، روش زندگی، اندیشه، گفتار، رفتار، رفت و آمدهایش و حتی جزیی ترین بخش های زندگی خصوصی اش برای مردم مهم می شود. دیدن محل زندگی، عکس ها، یادداشت ها و جزییات زندگی شخصیت های بزرگ به ما می آموزد و به نوعی تاریخ زنده ای است که از گذرگاه آن می...