شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دیدار از سرزمین سیام

دیدار از سرزمین سیام

/post-4069/

یکی از سیاست‌های جذب گردشگر در گوشه و کنار جهان استفاده از نام نیک افراد ، اندیشمندان و علمای مذهبی آن کشور است چون بدون تردید شهرت جهانی این گروه می‌تواند جاذبه و دلیلی برای بستن چمدان‌های گردشگران و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف جهان باشد. افرادی چون حافظ، عطار، فردوسی، مولانا،...