شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدار از شهر قنات و قنوت و قناعت

دیدار از شهر قنات و قنوت و قناعت

/post-4921/

علی درستکار از در هم تنیدگی عبادت و خدمت به خلق در یزد می گوید من دوم دی ۱۳۴۶ در تهران، آن هم در جنوب شهر تهران‌ به‌دنیا آمدم. پدرم مغازه‌دار و کدخدای ده قلعه‌مرغی تهران بود‌ و پدربزرگم به صورت شریکی گرمابه حقیقت را داشت‌. تصویری که از قلعه‌مرغی از دوران کودکی در ذهنم باقی مانده شامل همان...