شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

دیدار از شهر مجسمه ها

دیدار از شهر مجسمه ها

/post-5765/

سنندج دیدنی‌های بسیار دارد، اما بازدید از همه آنها همچون؛ عمارت وکیل، حمام‌ خان، عمارت مشیردیوان، عمارت خسروآباد و بسیاری جاهای دیگر زمان می‌خواهد. زمان سرمایه‌ای غیرقابل بازگشت است. بویژه در سفر آن هم از نوع کوتاهش. به هر حال می‌توان با مدیریت «زمان»، سفر را به خاطره‌ای رنگین و پرماجرا...