شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

دیدار از فراز لندن

دیدار از فراز لندن

/post-5639/

لندن بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر انگلستان است. این شهر، به عنوان یکی از شهرهای تاریخی جهان محسوب می‌شود. لندن در قرون وسطی شهری کوچک و محدود به چند محله بوده ولی بعد از گذشت چند قرن به شهری بزرگ تبدیل شده است. به اعتقاد بسیاری از جهانگردان لندن از معدود شهرهای دنیاست که هرچند بار که به آن...